Andělé nade mnou bdí

 

■ ANDĚL JE BLÍZKO
Pracovní list ke společnému přemýšlení

■ KARTIČKY ANDĚLŮ
Ke kopírování a společné práci

■ KVÍZ
Ke společné práci

■ OTÁZKY PRO ANDĚLA
Ke společnému přemýšlení

■ MODLITBA ANDĚLE BOŽÍ
Pracovní list k doplnění