Znak, logo nebo symbol

 
pro děti

pro rodiče

pro školu

pro farnost


Milé čtenářky a čtenáři,
znaky, logy, ikonkami a různými obrazy jsme obklopeni na každém kroku a rozumět obrazné řeči je dnes podobně důležité, jako umět se domluvit v angličtině. Nejen proto, že obrazné vyjadřování je řečí veškerého umění, ale také proto, že je používáme všude tam, kde nám slova nestačí. Také když chtěl Ježíš lidem přiblížit, kdo a jaký je Bůh a kdo je on sám, používal řeč plnou obrazů. Ani my neumíme o Bohu jinak mluvit než v obrazech, a tomu, co se děje při bohoslužbě, také bez ovládání obrazné řeči neporozumíme. Proto se v tomto čísle dozvíte, co je to znak, logo nebo symbol a jak se liší, dočtete se o tom, co o sobě řekl Ježíš, když se jej lidé ptali, co je zač, a také si uděláme pořádek v několika základních křesťanských znameních, která se často objevují ve výzdobě kostelů.
Kromě toho si můžete vyrobit svůj vlastní erb nebo osobní razítko!
Přejeme hodně radosti z objevování nových věcí!