Příběh na pokračování

 Je o Marušce a Hance a je trochu složitější a zapletenější, protože Maruška do kostela chodí a Hanka ne a vidí některé stejné věci úplně odlišně. Přesto se z nich pomalu stávají kamarádky…■ 1. SPOLU V LAVICI?
Paní učitelka je posadila k sobě. Přitom je každá jinak oblečená, jinak se chová a zdá se, že i jinak přemýšlí. Co z toho vzejde?
Text a otázky k přemýšlení

■ 2. NAPLNĚNÝ ČAS NENÍ NUDA
Marušce utíká čas trochu jinak než Hance a taky se jí trochu jinými věcmi naplňuje. Má to své výhody i nevýhody.
Text a otázky k přemýšlení