Já jsem cesta, pravda a život

 Milé čtenářky a čtenáři,
číslo se věnuje jednomu z Ježíšových výroků. Nabízí přemýšlení o tom, co je to pravda nebo co dělat, když se setkáte se lží. Získáte přehled nejdůležitějších argumentačích faulů včetně příkladů toho, co proti nim pomáhá.
Uvnitř najdete plakát obrazu Ukřižování Mistra vyšebrodského.pro děti

pro rodiče

pro školu

pro farnost

 

zpět