Já jsem...

 Milé čtenářky a čtenáři,
toto číslo se věnuje Ježíšovým výrokům podle Janova evangelia. Jsou rozepsané na kartičkách a každá věta je popsána a vysvětlena. Co znamená, když Ježíš o sobě řekl, že je dobrý pastýř, cesta nebo dveře? Přečtěte si! Výběr textů vám také pomůže povídat si o zkušenostech s Boží blízkostí. Kde to bylo? Jaké to bylo? K čemu se to dá přirovnat? Učte se povídat si o Bohu s DUHOU.pro děti

pro rodiče

pro školu

pro farnost

 

zpět