Tak žije Tanzánie!

 

MISIJNÍ VÝCHOVA V ČESKÉM PROSTŘEDÍ?
Tomáš C. HavelMisie je slovo, které v sobě ukrývá nádech dobrodružství. Vzpomínám si, jak jsem jako malý kluk měl rád všechny zmínky o misionářích a misiích. Když k nám do farnosti jeden – co žil více než čtyřicet let v Brazílii – přijel, a dokonce byl i u nás doma na obědě, to bylo něco. Dobrodružství patřilo k dětství malého kluka stejně jako knihy Karla Maye, Julese Verna nebo Jaroslava Foglara. Zda je to dnes jinak nevím. Co však vím, že v jádru mladého člověka – kluka nebo holky – je přirozeně ukrytá touha po poznání nového. Tento veliký potenciál by měl být citlivě uchopen právě i s ohledem na výchovu. Vzhledem k veliké otevřenosti a důvěřivosti mladých a s ohledem na skutečnost, že téma misií přináší mnoho podnětů, stojí za to se nad otázkami misijní výchovy a jejího potenciálu zastavit.
Minulý rok jsem se účastnil pracovního setkání filipínského BUKAL-Institutu a Institutu für Kett-Pädagogik v Německu. Přizván byl i zástupce missio München a společně jsme sdíleli zkušenosti, které se týkaly i pastoračních a pedagogických témat. Belgický kněz Mark Lesage rozvíjí v kontextu filipínské církve řadu desetiletí koncept pastorace, který aktivně počítá s lidským potenciálem farností a malých společenství a snaží se jej s týmem svých spolupracovníků metodicky podporovat. Německý pedagog Franz Kett rozvinul ve spolupráci se svými spolupracovníky originální katecheticko-pedagogický koncept, který obohacuje a přispívá k náboženské výchově. Setkání se neslo ve velice specifické atmosféře sdílení různosti v otevřenosti a touze porozumět druhému. Mohl jsem být aktivně přítomen setkání lidí se zájmem o druhého a ochotou se učit, a tím se pro mě stal něčím konkrétním pojem patřící k problematice misií „učit se od světové církve“. Téma misií pro mě už dnes není otázkou dobrodružství v idealizovaném světě dospívajícího chlapce, ale mnohem více výzvou k tomu, jak mladým lidem zpřístupnit možnosti, které sebou pohled na světovou církev přináší. Poznání různosti v rámci církve je pro mne příležitostí ptát se po smyslu toho, jak může být takový potenciál smysluplně uchopen s ohledem na život mladých lidí dnes a co to znamená pro možnosti rozvoje jejich kompetence s růzností konstruktivně nakládat.
V realitě – i když se to při pohledu z české kotliny tak nemusí úplně zdát – je předpokladem a vhodným prostředím pro život v jeho udržitelnosti nikoliv homogenita, ale diverzita. To platí v biologickém smyslu slova (stačí se zahledět na šumavské smrkové monokultury), ale i v ohledu společenském. Normální je být jiný, nikoli být stejný. Různost a diverzita sebou nese řadu podnětů a příležitostí k učení se, a pro pedagogickou práci je velikou výzvou rozvíjet kompetence umět s touto růzností nakládat. Misijní tematika nabízí řadu podnětů k osvojení si této kompetence. Právě křesťanství, i když se to na první pohled nemusí zdát, je jedinečným reprezentantem různosti na cestě k jednotě a ve své historii má i řadu selhání v životě v různosti.
Pluralismus přináší řadu nároků a výzev. Jednou z těch, před kterou nás různost staví je ta, kterou tematizuje papež František, když mluví o kultuře setkávání, o kultuře dialogu. Jistý typ setkání s druhým, s cizím, má potenciál mi pomoci být tím, kým jsem. Martin Buber píše o tom, že právě „vyslovení“ TY vůči druhému je tím, co nám pomáhá pochopit sami sebe. Setkání je možné pouze, když víme, kým jsme a jsme si vědomi jinakosti druhého. Setkání se stane pouze, když zůstane uchována jedinečnost druhého a máme na něm oba upřímný zájem, aniž bychom jeden druhého chtěli použít, využít nebo dokonce zneužít. Setkání s cizím jako s druhým je specifickým typem setkání, které zviditelňuje jinakost. Buber v této souvislosti dokonce hovoří o sakramentální existenci. Myslí tím, že Bůh chce k člověku přijít v „cizosti“ druhého a opačně, že setkání s Bohem se realizuje ve světě pouze v setkání s lidstvím.
Před několika dny jsem měl možnost se v delším rozhovoru setkat s profesorem Ednanem Aslanem, muslimským teologem vyučujícím na Vídeňské univerzitě. V rozhovoru o řadě žhavých témat současnosti najednou pomohla mému pohledu na existenci věřícího křesťana v naší zemi jeho reflexe situace muslimů v evropských zemích. Díky jeho pohledu a ochotě naslouchat se můj pohled doplnil a dotvořil a dostal širší kontext.
Možná se stalo to, co nazývá Klaus von Stosch, reprezentant komparativní teologie na univerzitě v Paderbornu, zkušeností s mezináboženským dialogem a co ukazuje, v čem je pro něj přínosné takové rozhovory vést. Jak to proměňuje jeho pohled na Krista, když mluví o tom, jak v něm sdělení muslimů v jejich porozumění Koránu probudilo novou reflexi a nové hledání odpovědi na otázku, jak k němu mluví Ježíš z Nazareta, kým pro něj je a co pro něj znamená. Vydáme-li se na takovou cestu, je naděje, že o víře nebudeme jako křesťané mluvit jen slovníkem bezduchých frází a prázdných klišé, ale slovy osobního svědectví autentického života. Co jiného si od misijní výchovy přát?

Literatura:
Martin Buber: Já a Ty. Praha 2005.