Anna a tajemství

 

■ ANNA A TAJEMSTVÍ: VYPRÁVĚJTE PODLE OBRÁZKŮ

■ ANNA A TAJEMSTVÍ: NÁVRH VYUČOVACÍ HODINY

■ VÍCE O FILOZOFII PRO DĚTI

■ FILOZOFIE A TEOLOGIE PRO ŽIVOT


Katechetické a pedagogické centrum v Ostravě připravuje na příští školní rok k vydání nový metodický materiál s prvky filosofování. Jeho pracovní název je „Zve Bůh na slavnost všechny lidi?“
Jeho cílem je dát dětem prostor ptát se, učit se přemýšlet a hledat argumenty pro svá tvrzení. Publikace je určena pro výuku náboženství ve třetí až páté třídě a je členěna do tří částí: „Cesta ke svobodě – Desatero“ zpracovává biblické příběhy o stvoření, o Kainovi a Ábelovi a Mojžíšovi a téma svědomí a jednotlivá přikázání. Druhá část „Pozvání ke slavnosti – svátost smíření“ obsahuje biblické příběhy o uzdravení ochrnutého, o Zacheovi a podobenství o otci a jeho dvou synech a téma svátost smíření. Třetí část zahrnuje různé úhly aspektů svátosti eucharistie. Tyto tři moduly mohou být postupně vyučovány během jednoho školního roku, nebo také odděleně v jakékoli skupině dětí od 9 do 12 let.
Materiál bude obsahovat metodiku, pracovních listů pro děti a z CD s přílohami (fotografie, námět plakátu na nástěnku apod.)
Materiál vyjde koncem školního roku a v sobotu 7. června 2014 se bude v budově ostravsko-opavského biskupství konat metodický den. Na ukázku zde najdete několik pracovních listů.


■ PL 1

■ PL 2

■ PL 3

■ PL 4

■ PL 5

Součástí časopisu je i plakát na farní nástěnku k modlitbě růžence v měsíci říjnu.