Témata ročníku 2016/2017

 

■ ANDĚLÉ NADE MNOU BDÍ
4.9.2016
Začátek školního roku pod Boží ochranou, andělé a andělé strážní, námět na bohoslužbu k začátku školního roku.

■ S APOŠTOLY NA CESTĚ
18.9.2016
Rodinná hra pomocí které se naučíte nebo si zopakujete vědomosti o některých důležitých apoštolských cestách Petra, Pavla, Jakuba, Patrika ale i Cyrila a Metoděje.

■ POJĎ, POSTAVÍME MOST
2.10.2016
S přibaleným misijním desátkem. Aktivity Papežských misijních děl a jak je uspořádat ve farnostech, reportáže z vybraných akcí. Číslo tvoříme ve spolupráci s Papežskými misijními díly.

■ MOBIL S NEOMEZENÝM VOLÁNÍM
16.10.2016
Jak funguje modlitba, křesťanská modlitba, druhy modlitby, jak se modlí příslušníci jiných náboženství, soustředit se při modlitbě.

■ BETLÉM JE MEZI NÁMI
30.10.2016
Adventní kalendář s příběhy na každý den a s obrázky Martiny Špinkové, reedice vydání z roku 2005.

■ BŮH NÁS CHRÁNÍ
13.11.2016
Bůh nás chrání jako teplá čepice, pokrývky hlavy, pokrývky hlavy v křesťanské tradici i v jiných náboženstvích…

■ NESEME SVĚTLO
27.11.2016
Svatí jako naše vzory, světci v adventu.

■ VÁNOCE – HLEDÁME KLÍČ K NEBI
11.12.2016
Námět na vánoční besídku u jeslí v kostele a příběh o tom, co se při ní dětem přihodilo, zvířátka u jeslí, vánoční hra pro dva hráče.

■ MILÝ MARTINE
8.1.2017
K 500. výročí reformace, osobnost Martina Luthera, základní rozdíly mezi katolickou církví a evangelickými církvemi, cesta k jednotě.

■ SUPERSTAR – JEŽÍŠ KRISTUS
22.1.2017
Koho obdivujeme, potřebujeme vzory, Ježíš Kristus jako vzor, základní informace o Ježíši Kristu.

■ MŮJ NEJVĚTŠÍ POKLAD
19.2.2017
Čeho si lidé cení a čeho si ceníš ty, není poklad jako poklad, poklady důležité pro život, Boží království – poklad v nebi

■ ZNAK, LOGO NEBO SYMBOL
5.2.2017
Rozdíl mezi znakem, logem nebo symbolem, proč je symbol důležitý, křesťanské symboly, řeč symbolů.

■ SVĚTLO A STÍN
5.3.2017
Světlo a stín patří k životu, život má i slabé stránky, Bůh je s námi v obojím, jak být světlem světa, postní kartičky

■ MÁM MÁMU VE VĚZENÍ
19.3.2017
O lidech, kteří padli na dno a chtějí vstát. Příběh jedné rodiny, text zpracovala Kateřina Šťastná.

■ SVATÝ TÝDEN V JERUZALÉMĚ
2.4.2017
Ke každému dni biblický příběh podle apoštola Marka: od Květné neděle, přes vyhnání prodavačů z chrámu po Vzkříšení.

■ SLAVÍME S CÍRKVÍ
16.4.2017
Co dělá svátek svátkem, slavíme narozeniny, slavíme svátosti, Ježíš je můj přítel a první svaté přijímání

■ VÍTEJTE V KOSTELE
30.4.2017
Číslo k Noci kostelů, k čemu jsou kostely, architektonické styly, kostel jako místo modlitby.

■ PROČ MUSÍM V NEDĚLI DO KOSTELA?
14.5.2017
Bajka o smyslu slavení a neděle, co dělá neděli nedělí?

■ VODA DÁVÁ ŽIVOT
28.5.2017
Voda a svátost křtu, symboly křtu, ekologie a spotřeba vody, příběh o tom, jak voda vytryskla ze skály, náměty k rozhovoru o křtu v rodině.

■ VÁLKA A MÍR
11.6.2017
Války ve světě – uprchlická tematika očima dětí, války ve škole – techniky jak se usmířit. Samolepky uvnitř čísla pouze v rámci předplatného.

 

zpět