Témata čísel

 

■ ANDĚLÉ NADE MNOU BDÍ
4.9.2016
Začátek školního roku pod Boží ochranou, andělé a andělé strážní, námět na bohoslužbu k začátku školního roku.

■ S APOŠTOLY NA CESTĚ
18.9.2016
Rodinná hra pomocí které se naučíte nebo si zopakujete vědomosti o některých důležitých apoštolských cestách Petra, Pavla, Jakuba ale i Cyrila a Metoděje.

■ POJĎ, POSTAVÍME MOST
2.10.2016
Aktivity Papežských misijních děl a jak je uspořádat ve farnostech, reportáže z vybraných akcí. Číslo tvoříme ve spolupráci s Hanou Koukalovou.

■ MOBIL S NEOMEZENÝM VOLÁNÍM
16.10.2016
Jak funguje modlitba, křesťanská modlitba, druhy modlitby, jak se modlí příslušníci jiných náboženství, soustředit se při modlitbě.

■ BETLÉM JE MEZI NÁMI
30.10.2016
Adventní kalendář s příběhy na každý den a s obrázky Martiny Špinkové, reedice vydání z roku 2005.

■ POŽEHNÁNÍ PRO VŠECHNY
13.11.2016
Požehnání a pokrývky hlavy, pokrývky hlavy v biblické a křesťanské tradici, pokrývky hlavy v řeholních společenstvích, v jiných náboženstvích, i naše zeměkoule má svou pokrývku…

■ NESEME VÁM SVĚTLO
27.11.2016
Svatí jako vzory, Slavnost Všech svatých, světci v adventu.

■ SLAVÍME VÁNOCE S CÍRKVÍ
11.12.2016
Slavení v kostele, doma, modlitby u stolu i u jeslí.

■ MARTIN LUTHER
8.1.2017
K 500. výročí reformace, historická událost, životopis Martina Luthera, ekumenismus, rozdělení a sjednocení.

■ JEŽÍŠ KRISTUS – VZOR K NÁSLEDOVÁNÍ
22.1.2017
Koho obduvujeme, potřebujeme vzory, rodiče jako vzor, vzory ve sportu, Ježíš Kristus jako vzor.

■ ZÁKLADNÍ KŘESŤANSKÉ SYMBOLY
5.2.2017
Logo – jenom symbol nebo nic menšího než symbol, křesťanské symboly, vysvětlení, původ.

■ CO JE DRAHÉ?
19.2.2017
Čeho si lidé cení, zvířata a věci jako poklady, poklady dávající orientaci, jaké poklady jsou pro život důležité.

■ SVĚTLO A STÍN
5.3.2017
K popeleční středě, padnout a zvednout se, příběh Nikiho Laudy, život má i slabé stránky.

■ MAMINKA JE VE VĚZENÍ
19.3.2017
O lidech, kteří padli na dno a chtějí vstát. Aktuální příběhy z vězení, číslo tvoříme ve spolupráci s Kateřinou Šťastnou.

■ SVATÝ TÝDEN V JERUZALÉMĚ
2.4.2017
Ke každému dni biblický příběh: od Květné neděle, přes vyhnání prodavačů z chrámu po Vzkříšení.

■ SLAVÍME VELIKONOCE S CÍRKVÍ
16.4.2017
Velikonoční obřady, slavíme v kostele i doma, velikonoční zvyky – lidové a křesťanské.

■ CHRÁMY VÍRY
30.4.2017
Číslo k Noci kostelů, k čemu jsou kostely, architektonické styly, kostel jako místo modlitby.

■ PROČ MUSÍM V NEDĚLI DO KOSTELA?
14.5.2017
Bajka o smyslu slavení a neděle, co dělá neděli nedělí.

■ VODA DÁVÁ ŽIVOT
28.5.2017
Voda a růst, ekologický rozměr – když chybí voda, zázrak narození, svátost křtu.

■ MÍR NEBO VÁLKA?
11.6.2017
Války ve světě – uprchlická tematika očima dětí, války ve škole – techniky jak se usmířit.