ABC víry

 Milé čtenářky a čtenáři,
mimořádné číslo časopisu Duha, které nabízí formou stolní hry procvičení a upevnění základních znalostních dovedností k tématům Bible, mše svatá, svátosti a Ježíš.
Uplatnění najde nejen při výuce náboženství ve školách nebo při katechezi ve farnostech, ale jistě také na setkání ministrantů nebo si ji s užitkem zahrají rodiče s dětmi.

pro děti

pro rodiče

pro školu

pro farnost