Kreativní přístupy k Bibli

 

Zveme na semináře lektorky německého Biblického díla
Anneliese Hechtové
KREATIVNÍ PŘÍSTUPY K BIBLI
Naděje na příchod Mesiáše – Sen o Zachránci
Seminář představí kreativní metody biblické práce, které oslovují jak rozum, tak smysly a zvou k vlastnímu objevování a četbě Bible. Věnovat se budeme především metodám dialogu, interakce, identifikace, vizualizace a práce s textem. Budeme promýšlet texty knihy proroka Izajáše s výhledem na advent.
Seminář je určen všem, kteří chtějí objevit nové cesty, jak číst a přemýšlet o biblických textech ve společenství ve farnostech, sborech, při výuce náboženství nebo při katechezi.


Anneliese Hechtová je dlouholetou lektorkou Biblického díla ve Stuttgartu a autorkou řady publikací k biblické práci, z nichž některé vyšly v českém překladu.


Semináře bude v němčině. Překlad zajištěn.
Bližší informace a přihlášky viz plakáty, příp. thavel(at)tf.jcu.cz


Informace o kurzovném při přihlášení.
Každý účastník obdrží knihu A. Hechtové Zažít Bibli.