Filip na Filipínách

 

pro děti

pro rodiče

pro školu

pro farnost


Když jel Filip na Filipíny, vzal si s sebou… To není ani jazykolam, ani společenská hra, ale název třetího čísla časopisu DUHA. Vzniklo se spolupráci s Papežskými misijními díly a paní Hankou Koukalovou, která Filipíny opravdu navštívila, udělala pár fotografií a zajímavých reportáží a misijní číslo bylo na světě. Filip z příběhu si totiž vzal na Filipíny úplně nevhodné věci. Uvěřil tomu, co mu říkali doma a ve škole spolužáci, že tam žijí divní cizí lidé a číhají tam na něj jedovatí hadi a další nebezpečí. Vyzbrojil se a jel – a hádejte, co se stalo dál! Prozradíme vám jen, že mu pak bylo hodně trapně, a o tom, koho tam potkal, se už můžete dočíst sami. Přejeme příjemnou zábavu a nezapomeňte podporovat Papežská misijní díla – prací, sbírkami i modlitbou.