Bůh nás chrání

 
pro děti

pro rodiče

pro školu

pro farnost


Milé čtenářky a čtenáři,
Bůh nás chrání jako dobrá zimní čepice. Ale ne před zimou a větrem, ale před tím, co nám v životě škodí a co našemu životu prospívá. Tématu Boží ochrany a v této souvislosti také různým pokrývkám hlavy se věnuje šesté už téměř zimní číslo. Dozvíte se v něm, co je to kipa, talit, mitra, nebo proč nosí řeholnice závoj a biskup při slavnostech mitru. A také, proč kluci a muži v kostele sundávají čepice!
A kdybyste se chtěli doma nebo v náboženství vyfotit ve své čepici, nebo uspořádat kloboukovou a čepicovou módní přehlídku, těšíme se na fotografie!