Praotec Abrahám

 Milé čtenářky a čtenáři,
toto číslo je hra o praotci Abrahámovi. Projdete si s ním všechny důležité události jeho života, od vyjití ze starověkého města Uru, po jeho roztržky s Lotem i se Sárou a Hagar. Cestou se mu narodí syn Izmael i Izák, zažije zkázu Sodomy a Gomory a nakonec zemře jako ten, jehož potomků je jako hvězd na nebi a zrn písku v poušti. Věříš, že k jeho potmkům patříš i ty? 

pro děti

pro rodiče

pro školu

pro farnost

 

zpět