Vánoční promluva

 

Tomáš C. Havel

Vánoce, pohádky a děti patří k sobě a máme je rádi – Vánoce, pohádky a někdy i ty děti. Vánoce jsou radostné, když se dodnes scházíme podobně jako tehdy různí lidé kolem jeslí…
Kdo všechno tady s vámi dnes je? (…)
A pohádky míváme rádi, protože v nich láska přenáší hory a dobro nakonec vždycky zvítězí…
Máte svou oblíbenou vánoční pohádku, svůj oblíbený příběh? Je to Popelka? Mrazík? Nebo Anděl Páně? (…) Možná bychom uměli říci i proč.

Typický vánoční příběh má nejen každý z nás, ale mají jej i jednotlivé země. U nás by to možná byla Popelka. V Německu pravděpodobně příběh bratří Grimmů Hvězdné tolary, v Dánsku možná Andersenovo Děvčátko se sirkami a v Anglii určitě Dickensova Vánoční koleda.
Pohádky a pohádkové příběhy patří k Vánocům a Vánoce jsou v jistém smyslu dobrou půdou právě pro takové příběhy. Nicméně TEN PŘÍBĚH, který patří k Vánocům, NENÍ – jak jako křesťané věříme – žádnou pohádkou, A NENÍ vánočním příběhem několika lidí, jedné země nebo jednoho národa. Je to příběh týkající se života všech lidí žijících pod nebem naší planety. Je to příběh o radosti z narození dítěte, příběh o přežití v těžkých podmínkách, příběh naděje na budoucnost. Právě jsme slyšeli v evangeliu jeho část.
Příběh má svůj půvab, ale také okolnosti, ze kterých je hned zřejmé, že to tady na zemi nebylo a není snadné a ani nijak pohádkové. Stejně jako tenkrát, i dnes jsou lidé evidováni a počítáni a uvažuje se o daních a počtech případných vojáků. Stejně jako tenkrát, i dnes zůstávají mezi lidmi bariéry, které je nepustí pod jednu střechu. Stejně jako tenkrát, i dnes nezbývá vzhledem k moci mocných mnohým než utíkat do cizích zemí. Je třeba povolení, potvrzení, soupis, schválení… Jeden je mocný a druhý bez-mocný…

Přesto je důležité, abychom příběhu pro všechny lidi pod nebem – pod nebem, které nezná hranic – naslouchali. Je to příběh naděje a budoucnosti, který se v Ježíši Kristu nestává jen „lacinou“ útěchou. Bůh se stal člověkem, nebe a země se setkaly, možná jen na okamžik, ale znovu a znovu nebe sestupuje na zem. Znovu a znovu slyšíme nejen příběh Vánoc, ale s ním i pozvání mít nebe za svůj domov. Zatímco tady na zemi se dál platí a budou platit často nesmyslná nařízení, budou se muset dodržovat nesmyslná opatření a předpisy, budou platit často přísné imigrační kvóty a stavět se ploty nejen na hranicích, ale i mezi lidmi v sousedství nebo v příbuzenstvu, příběh Vánoc je příběhem naděje na nebe, kterou vyslovil další z autorů (nejen) dětské literatury, dánský spisovatel Benny Andersen oceněný mimo jiné cenou za dětskou literaturu: „… v té zemi mají nanejvýš pokročilou a tolerantní politiku ve věci přistěhovalců a uprchlíků a jen velmi zřídka někoho odmítnou na hranicích.“ To, co je rozhodující, je nakonec jen otázka, zda o život v té zemi – nebo nebi? – stojíme a jsme ochotni se za ním vydat. Dnes narozené Dítě Ježíš nám ukazuje cestu, podobně jako hvězda, která svítí na všechny, a zve nás mít za domov celé nebe.

 

zpět