Pro společné vánoční chvíle

 

■ JAK TO BYLO S BETLÉMSKOU HVĚZDOU?
Chcete vědět víc, než na stránce 6 a 7? Podívejte se do brněnského planetária.

■ MUDRCI Z VÝCHODU
Přečtěte si, co se o nich píše přímo v Bibli. Pracovní list do školy.

■ DALŠÍ DNY VÁNOČNÍ DOBY
Vánoční doba není jen Štědrý den. Zkuste s ministranty.

■ A JEŠTĚ MNOHOKRÁT JINAK
Další obrázky, omalovánky, pracovní listy s tříkrálovým námětem najdeš na stránkách www.deti.vira.cz