Kdo se jednou narodí, také jednou zemře

 

■ HOVOŘÍME S DĚTMI O SMRTI
Slovo zkušené psycholožky a náboženské pedagožky Ludmily Muchové.

■ JEDNO RODINNÉ DUŠIČKOVÉ SLAVENÍ
Jak prožívali první listopadové dny v Wormů? Přečtěte si a možná se vám něco zalíbí.

■ JARO KŘIVOHLAVÝ: SETKÁNÍ DĚTÍ SE SMRTÍ
Co dospělým v takové situaci radí zkušený psycholog?

■ ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT: SMRT V RODINĚ
Obsah čísla, které je sice starší, ale stále aktuální!

■ JEŽÍŠŮV KAMARÁD KARLÍK
Obyčejný příběh o jedné neobyčejné smrti.

■ KNÍŽKY O SMRTI A UMÍRÁNÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Z nakladatelství Cesta domů. Jsou moc přínosné!