O čem vypravuje hvězda
23. prosince

 

Podle příběhu z adventního kalendáře PASTÝŘI najdi správnou odpověď. Označené slovo je heslo k omalovánce.

  • Hvězda dnes vypravuje o pastýřích, kteří se opili a prospali celou noc. Ani si nevšimli, že se rozzářily všechny hvězdy na nebi, protože se narodil Ježíš.
  • Pastýři uviděli rozzářené hvězdy na nebi a celý zástup andělů, a vydali se podle jejich rady do Betléma, aby se poklonili malému Ježíši.
  • Pastýři uviděli anděla, ale tak se polekali, že raději zhasli oheň a schovali se do jeskyní.

O čem si můžete doma vyprávět


  • Zkuste chvíli sedět jako pastýři jen tak po tmě. Hlavně už nikam nepospíchejte. Pak se podívejte se, jak dnes vypadá nebe. Je na něm nějaká hvězda?
  • Ať už jste ji našli, nebo ne, zapalte si svíčku a chvíli si povídejte, nebo si něco zazpívejte, nebo zahrajte, nebo se pomodlete…

Vytiskni a vylušti!

 

zpět