Válka a mír

 ■ CHCEŠ SI VYROBIT HOLUBICI?
Tady je šablona a postup najdeš na stránce č. 18 (DUHA 20 2017/2018)

■ KRÁTKÝ FILM O TOM, JAK ŽIJÍ DĚTI V SÝRII
O devítileté Simě a o tom, jak by ráda chodila do školy, ale nemůže… Zdroj: Člověk v tísni.

■ MAPA AKTUÁLNÍCH KONFLITŮ VE SVĚTĚ
Je v angličtině, ale někdo dospělý ti určitě rád pomůže se v ní zorientovat:)

■ NAJDEŠ ŘEŠENÍ
…a zabráníš konfliktu? Vytiskni a vyplň nebo se jen podívej a přemýšlej s námi!

■ CO BRÁNÍ MÍRU?
Najdeš věty, které brání a které přispívají k míru mezi lidmi? Nauč se je rozeznávat.

Omalovánka