Neděle - každý týden Velikonoce

 

■ NEDĚLE U ZVÍŘÁTEK
Příběh Neděle u zvířátek, který podle příběhu z časopisu DUHA vyrobilo Radio Proglas. Tady najdeš k příběhu test, jestli jsi četl/a pozorně, a obrázky, které ti pomohou příběhu porozumět.

■ VYBARVI SI NEDĚLI
Vybarvi si květinu podle dnů v týdnu.

■ JAK SE ŘEKNE NEDĚLE JINAK?
Jak se řekne neděle v jiných jazycích? Jakou má pro tebe barvu? Vytiskni a vybarvi si náramek se sedmi perlami!

■ NEDĚLE – DEN PÁNĚ
Každá neděle nám může připomenout, že nám Ježíš svou smrtí a vzkříšením otevřel cestu do nebe. V neděli by nám mělo být jako v nebi. Co je v neděli důležité dělat a nedělat, aby se naše neděle alespoň trochu nebi podobala?

■ PRVNÍ KŘESŤANÉ
A kdybyste se chtěli dovědět ještě něco víc o prvních křesťanech, podívejte se na naše minulé číslo. Tady je třeba test.

 

zpět