Setkání u hrobu

 

■ PRACOVNÍ LIST – SETKÁNÍ U HROBU
S biblickými postavičkami z Českého katolického biblického díla

■ KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ A POSTAVA MARIE MAGDALSKÉ
Petr Pokorný v pořadu Ranní slovo ČRo 3 – Vltava

■ CHRÁM BOŽÍHO HROBU – KÁMEN POMAZÁNÍ
Virtuální prohlídka

■ CHRÁM BOŽÍHO HROBU – KAPLE SV. HELENY
Virtuální prohlídka

■ PERINATÁLNÍ HOSPIC
Informujte se

■ TEEN ERA MEETING
Prázdninový tábor pro děti

■ KDO JE TO ERA?