Ježíš se modlí v Getsemanské zahradě

 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: DUHA pro Noc kostelů 2012


■ PRACOVNÍ LIST – JEŽÍŠ SE MODLÍ V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ
S biblickými postavičkami z Českého katolického biblického díla

■ NETRADIČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA PRO FARNÍ SPOLEČENSTVÍ
Převzato z publikace

■ ZPĚVNÍK

■ CO SE KDE STALO V JERUZALÉMĚ