Jak vypadá Bůh?

 

■ JAK VYPADÁ BŮH
Bůh o nás ví všechno.Napiš, co bys o Bohu chtěl vědět ty?

■ BOŽÍ JMÉNO
V křížovce najdeš schovaná i ta nejstarší a nejzvláštnější Boží jména. Stačí je najít.

■ ZAZPÍVEJ SI
Tady jsou noty na dvě písničky, ve kterých se zpívá o Bohu.