O čem vypravuje hvězda
11. prosince

 

Podle příběhu z adventního kalendáře ČEKÁNÍ NA SVĚTLO najdi správnou odpověď. Označené slovo je heslo k omalovánce.

  • Izraelité věřili, že Bůh vidí jejich těžkou situaci a pošle jim Zachránce.
  • Emanuel, Bůh s námi, se zpozdil a zemi dobyli Římané.
  • Izraelité měli připravené zbraně, aby pomohli Mesiáši vyhrát válku nad Římany a pak si odnesli válečnou kořist.

O čem si můžete doma vyprávět


Izraelité toužili po klidném životě ve svobodné zemi. Představ si, že vaše domácnost je také taková malá „země“. Co se dá udělat proto, aby se v ní všem pokojně žilo? Sestavte si dobrý „plán“:
Co bych chtěl/a, aby se změnilo?
Co pro to udělám?
Plán pak pověste na dobře viditelné místo a snažte se. Bůh vám jistě pomůže!


Vytiskni a vylušti!

 

zpět