Život v době Ježíšově

 NAZARETSKÝ DOMEK JEDNODUCHÝ
NAZARETSKÝ DOMEK PATROVÝ
Vytiskněte, vystřihněte, slepte a doplňte o postavičky z vystřihovánky v časopise. Pokud toto číslo časopisu nemáte, objednejte si jej zde.

SPOLEČNĚ NA MAPĚ
Přímo do souboru napište na správná místa slova JERUZALÉM, NAZARET, JORDÁN, BETLÉM, GENEZARETSKÉ JEZERO a MRTVÉ MOŘE.

KRÁTKÉ FILMY O ŽIVOTĚ V JEŽÍŠOVĚ DOBĚ
Odkaz, kde najdete nabídku krátkých filmů s reáliemi Izraele v Ježíšově době.