Naše společenství

 

■ KAŽDÝ JSME NĚČÍM ZVLÁŠTNÍ… A NAŠE SPOLEČENSTVÍ TAKÉ
Tematické pracovní listy

■ VOJTA SE PTÁ PROČ
Tento příběh nepatří mezi povídky, které dětem něco vysvětlují. Naopak, jeho smyslem je pomoci jim, aby se samy ptaly a společně s ostatními hledaly odpovědi na otázky, které vyvolává život křesťanů v současné nábožensky velmi různorodé společnosti. Otázky na konci příběhu jim v tom mohou pomoci. Nejsou tam proto, aby se děti naučily správné odpovědi. Důležité je, aby vyslovovaly svoje názory a nápady a aby je uměly zdůvodnit, když dospělí vždy vzápětí rozvinou jejich myšlenku zvědavou otázkou: „PROČ si to myslíš“?

■ PÍSNĚ (ke straně 4)