O čem vypravuje hvězda
4. prosince

 

Podle příběhu z adventního kalendáře PROROK BILEÁM najdi správnou odpověď. Označené slovo je heslo k omalovánce.

  • Bileám díky andělovi řekl, že z izraelského lidu vzejde hvězda, to znamená, že se narodí nový král.
  • Bileámova oslice uviděla anděla a utekla.
  • Za to, že Bileám týral ubohé zvíře, ho Boží anděl potrestal a on nikdy nedošel do cíle své cesty.

O čem si můžete doma vyprávět


  • Stalo se vám někdy, že jste si dlouho mysleli, že máte pravdu, ale nakonec to tak nebylo? Co vám pomohlo to poznat?
  • Znáte ještě na jiné příběhy biblické příběhy, kde se objevuje anděl?

Vytiskni a vylušti!

 

zpět